Қазақ политехникалық институтының (ҚазПТИ) энергетика факультеті 1975 жылы дербес білім ордасы болып - Алматы энергетика институты (АЭИ) болып бөлінген кезде жылу энергетика факультеті құрылды.

Жылу энергетика факультеті бакалаврлар мен магистранттарды 2 мамандық бойынша дайындайтынын және қабылдайтынын хабарлайды:

 1. 5В071700 - "Жылуэнергетика" (бакалавриат, магистратура и докторантура)
  • Жылуэлектр стансалары
  • Су және отын технологиясы
  • Өндірістік жылуэнергетикасы
 2. 5В070200 - "Автоматтандыру және басқару" (бакалавриат, магистратура)
  • Басқару жүйесінде автоматтандыру және ақпараттандыру(пайдалану саласы және облысы бойынша)
  • Жылу энергетика кешенінде автоматтандыру және басқару
  • Электр энергетикада басқаруды автоматтандыру

Мамандарды дайындау келесі кафедралар базасында жүргізіледі:

Факультет қызметкерлері оқу-әдістемелік, ғылыми – зерттеу және қаржылық-шаруашылық жұмыстарын белсенді жүргізіп тұрады.

Факультеттің зертханалық базасы, аудиториялық қоры, білім берудің прогрессивті технологияларын және әдістемелік қамтылуын пайдалану сабақты жоғары білім стандарттарына сәйкесті деңгейде жүргізуге мүмкіндік береді. Жұмыс оқу жоспарлары мемлекеттік құрамнан басқа кадрға негізгі тапсырыс берушілердің ұсыныстарын тұрақты қадағалауда қамтамасыз ететін университеттік компоненттен тұрады.

Факультет деканы

Зияханов Мухтар Умирзакович
физ.-мат.ғ. доценті.

Калышев Нургазы Нурабилулы

Декан орынбасары
аға оқытушы

Ибрашева Асем Турсынгалиева

Декан орынбасары
аға оқытушы

Темірханова Жадыра Темірханқызы

Б.ж.д. маман

 • «Қайта жаңғыртылатын энергия көздері және энергия үнемдеудің жаңа технологиялары» орталығы (меңг. Стояк В.В.);
 • «Отын-энергетика кешендерінің проблемаларын зерттеу» тақырыптық ғылыми-зерттеу зертханасы (меңг.Жакупов А.А.);
 • «Энергетикалық мониторинг және экспертиза» тақырыптық ғылыми-зерттеу зертханасы (меңг. Кибарин А.А.);
 • «Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі» тақырыптық ғылыми-зерттеузертханасы (меңг. Хисаров Б.Д.);
 • «Су технологиялары және су-химия режімдері» орталығы (меңг. Календарев Р.Н.).
  1. Көп деңгейлі инженерлік білім жүйесінің ғылыми негіздері: өзін анықтаудың кәсіптік дайындығы мен кәсіптік қызығушылықтарын қалыптастыру, ғылыми-техникалық ойлауды қалыптастыру, оқытудың кредиттік технологиясын пайдалану сапасы.
  2. Жоғары оқу орны процесінде компьютерлік технологияларды әзірлеу, пайдалану және бағалау.
  3. Жылу және электр энергиясының отын шығынын бөлу әдістерін, олардың аралас өндірісінде зерттеу және Қазақстан экономикасының электр энергетикасы секторында тарифтік саясатты әзірлеу.
  4. Энергетикалық компаниялардың негізгі құралдарын пайдалану және электр мен жылу энергиясы есебі бойынша экспорттық жұмыстар жүргізу.
  5. Жылу ағынын реттеудің автоматтандырылған жүйелерін, жылу оқшаулама материалдары өндірісінің технологияларын, жану қондырғыларын, жылу генераторларын әзірлеу.
  6. Басқарылатын микропроцессорлы құралдар базасында басқару жүйелерін және алгоритмдерін әзірлеу және енгізу.
  7. Дәстүрлі емес қайта жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану арқылы автономдық энергиямен жабдықтау жүйелері.
  8. Қоршаған ортаның ластануымен күресу бойынша ұсыныстар және зиянды қоспаларды табу үшін тенологиялық шығарылымдар мен басқа да газдық орталардың атмосфералы ауа талдауын жүргізу.

  Факультет бакалаврлары мен магистранттары оқу барысында экономика, автоматтандыру, информатика, жылу технологиясы саласында терең білімдер алады, қазіргі деңгейдегі есептеу техникасымен жұмыс істеу дағдыларына ие болады, сондай-ақ халықаралық ғылыми конференцияларға, көрмелерге қатысады, факультет кафедраларының ғылыми жобаларына белсене араласады. Көптеген бітірушілер жақсы тілдік дайындық алады, бұл оларға шет елдердің өкілдіктері мен фирмаларында жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  Факультет бітірушілері практикалық түрде Қазақстанның барлық жылу электр станцияларында, ғылыми-зерттеу жобалау институттарында және еліміздің энергетика салалық кәсіпорындарында, сондай-ақ жақын, алыс шетелдерде жұмыс істейді және олардың көпшілігі еңбек қызметінде үлкен жетістіктерге жетті. Мысалы: факультеттің және ЖЭҚ кафедрасының бітірушілері: Жабагин А.А. – Республикалық инновациялық қор президенті, Оразбаев Б.Е. – «Алатау Жарык Компаниясы» АҚ басқармасының төрағасы, Даукеев Г.Ж. – «АЭжБУ» ректоры, Сыргабаев И.А– «АТЭЦ-1» директоры, Сабыркулов Б.А.–«АТЭЦ-2» директоры, Карпов Д.П. - «АТЭЦ-3» директоры, Тютебаев С.С. – Алматы қ. энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының бастығы, Мусабеков Р.А.- «ӨЖЭ» кафедрасының меңгерушісі, Кибарин А.А. – «ЖЭҚ» кафедрасының меңгерушісі және т.б.

  Мекенжай: Алматы, А.Байтұрсынұлы көш. 126, Б - 227 ғимараты

  Телефон: +7 (727) 2925453

  Электрондық пошта: tef@aipet.kz