...

Dzhaksaliyev Bakhytzhan

ҚР энергетика вице-министрі
"АЭжБУ" КеАҚ бітірушілер-қамқоршылар кеңесі президенті
—————
вице-министр энергетики РК
Президент Совета выпускников-попечителей НАО «АУЭС»
—————
vice-minister for energy of the RK
President of the Board of graduates-trustees of NJSC «АUPET»

...

Tutebayev S.S.

«Самұрық-Энерго» АҚ басқарушы директоры
"АЭжБУ" КеАҚ бітірушілер-қамқоршылар кеңесі вице-президентіуправляющий директор АО «Самрук-Энерго»
—————
вице-президент Совета выпускников-попечителей НАО «АУЭС»
—————
managing director of JSC «Samruk-Energo»
vice-president of Board of graduates-trustees of NJSC «AUPET»

...

Mukhamed-Rakhimov N.T.

«АлЭС» АҚ басқарма төрағасы
"АЭжБУ" КеАҚ бітірушілер-қамқоршылар кеңесі вице-президенті
—————
Председатель правления АО «АлЭС»
вице-президент Совета выпускников-попечителей НАО «АУЭС»
—————
chairman of the board of JSC «АlEN»
vice-president of Board of graduates-trustees of NJSC «AUPET»

...

Tutubayev A.A.

Талдықорған қаласы әкімінің бірінші орынбасары
—————
первый заместитель акима г.Талдыкорган
—————
the first deputy of Achim of c.Taldykorgan

...

Karshagenov U.T.

«АтырауЖарық» АҚ басқарма төрағасы
—————
Председатель правления АО «АтырауЖарык»
—————
chairman of the Board of JSC «АtyrauZharyk»

...

Ospanov B.K.

«Zhersu» корпорациясы Бақылаушы кеңесінің төрағасы
—————
Председатель Наблюдательного совета корпорации «Zhersu»
—————
chairman of Supervisory board of «Zhersu» corporation

...

Takenov Zh.B.

«АЖК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары
—————
Заместитель председателя правления АО «АЖК»
—————
Deputy of chairman of the board of JSC «АZhK»

...

Razdykov Sh.P.

«Алматытелеком» ӨТД бас директоры
—————
Генеральный директор РДТ «Алматытелеком»
—————
CEO of RDT «Аlmatytelecom»

...

Mazurov S.V.

«Siemens» ЖШС департамент директоры
—————
директор департамента ТОО «Siemens»
—————
director of the department of LLP «Siemens»

...

Tutkabayev Ye.A.

региональный директор компании «Fortinet»
—————
«Fortinet» компаниясының аймақтық директоры
—————
regional director of «Fortinet» company

...

Iliyasov Ye.S.

«Аlageum Electric» АҚ басқарма төрағасы
—————
председатель правления АО «Аlageum Electric»
—————
chairman of JSC «Аlageum Electric»

...

Kalendarev A.N.

«КаzakhmysEnergy» ЖШС техникалық директоры
—————
технический директор ТОО «КаzakhmysEnergy»
—————
technical director of LLP «КаzakhmysEnergy»

...

Uvazhanov S.M.

«iBECSystems» ЖШС бас директоры
—————
генеральный директор ТОО «iBECSystems»
—————
CEO of LLP «iBECSystems»

...

Artemenko B.V.

«Электрокабель» ЖШС бас директоры
—————
Главный директор ТОО «Электрокабель»
—————
Head director of LLP «Electrocabel»

...

Urazhanov К.М.

«KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалы директоры
—————
директор Северного МЭС АО «KEGOC»
—————
director of the North MEA JSC «KEGOC»

...

Akhmedov D.Sh.

«Ғарыштық техника және технологиялар институты» ЕЖШС директоры
—————
директор ДТОО «Институт космической техники и технологий»
—————
director of SLLP «Institute of space technique and technologies»

...

Battalkhanov T.E.

«2Day Telecom» ЖШС бас директоры
—————
Главный директор ТОО «2Day Telecom»
—————
head director of LLP «2Day Telecom»

Address: Almaty, A.Baytursynov str., 126

Phone: +7(727) 292 07 72
Fax: +7(727) 292 50 57

Electronic mail: aipet@aipet.kz