Ғылыми жарияланым және авторлық қызмет
 • 4 инновациялық патент;
 • пайдалы үлгіге 5 патент;
 • 1 авторлық құқықтарды мемлекеттік тіркеуге куәлік;
 • 4 ҚР патент беру туралы оң тұжырымы алынды.
 • 10 пайдалы үлгіге;
 • 7 өнертабысқа;
 • 1 авторлық құқықты тіркеуге берілді.
  Жарияланғандар:
 • 4 ғылыми монография;
 • 432 мақала;
 • 168 мақала шетелдік баспада;
 • 145 мақала ҚР Ғылым комитеті тізіміне енген ғылыми журналдарда;
 • 22 мақала Web of Science, Springer немесе Scopus мәліметтер қорында;
 • 3 мақала импакт-факторлы журналдарда.

«АЭжБУ Хабаршысы» журналындағы жарияланымдар

Журнал № Мақала саны АЭжБУ авторлары Басқа мекемелер авторлары Қазақ тіліндегі мақалалар Ағылшын тіліндегі мақалалар Орыс тіліндегі мақалалар
1 (32) 11 9 2 1 2 8
2 (33) 15 13 2 1 3 11
3 (34) 13 8 5 1 3 9
4 (35) 16 15 1 2 - 14
Барлығы 55 45 10 5 8 42

Конференциялар мен симпозиумдарға қатысу

АЭжБУ-дан «ЭКСПО-2017» көрмесіне 5 жоба берілді. «ЭКСПО-2017» көрмесіне көрсетілімге 1жоба қабылданды ( ғылыми жетекші – К.С. Иванов)

 • International Conference on Sustanable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016). Bangkok. Thailand. 2016.
 • International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2016. Prague.
 • 5th International Conference of Thermal Equipment Renewable Energy and Rurai Development. TE-RE-RD 2016(CD rom).
 • University «Politehnica» of Bucharest. Golden SandsBulgaria, 2-4 June, 2016.
 • Батыс-Сібір ғылыми орталығы. IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Кемерово қ. 2016ж.
 • IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Қазіргі әлемде жаратылыстану және техникалық ғылымдар», Мәскеу қ., 6 мамыр 2017ж.
 • VІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Қазіргі ғылымның жетістіктері мен мәселелері», Санкт-Петербург қ., 7 мамыр 2017ж.
 • International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, IEEE INCoS 2016, 7-9 қыркүйек, Острава,Чехия
 • 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud, FiCloud 2016, 22-24 тамыз, Вена, Австрия
 • X International scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education», Бостон қ. (АҚШ), 7-8 ақпан 2017ж.
 • International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, Новосибирск, Ресей, 27 маусым - 1 шілде 2017ж.
 • АЭжБУ студенттерінің негізгі жетістіктері

   «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бөлімінің «Электр энергетика, жылу энергетика, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандықтары бойынша ҚР БҒМ СҒЗЖ Республикалық конкурсында келесі нәтижелерге қол жеткізді:
   «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша:
  1. Абдразакова М. – 4 курс студенті,
   ғылыми жетекші – Байкенов А.С. – ҚР БҒМ ІІІ дәрежелі дипломы.
   «Электр энергетика» мамандығы бойынша:
  1. Хван Б.В.,
  2. Сучкова М.А. – 3 курс студенттері,
   ғылыми жетекші – Цыба Ю.А., Алмуратова Н.К., Кузьмин Ю.В. – ҚР БҒМ ІІІ дәрежелі дипломы.
   «Жылу энергетика» мамандығы бойынша:
  1. Тимофеев А.И. – 4 курс студенті, ғылыми жетекші – Борисова Н.Г. – ҚР БҒМ ІІІ дәрежелі дипломы.

  «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бөлімі бойынша Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің арасында Республикалық пән олимпиадасында: электр энергетика, жылу энергетика, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтары бойынша келесі нәтижелерді көрсетті:

 • «Жылу энергетика» мамандығы бойынша:
  • Командалық есепте:
  • 1-орын – Карген Б., Бегимбетов Ж., Ақышева Б.
   Жеке есепте:
  • 1-орын – Бегимбетов Ж.,
  • 3-орын – Бегимбетов Ж.,
   «Физика» пәні бойынша:
  • 2-орын – Шарипов Х., Ни Д., Есмакова Н.
  • 3-орын – Өмірзақов Н.

  «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», «Электр энергетика», «Аспап жасау» мамандығы бойынша пән олимпиадасын АЭжБУ өткізді. Олимпиаданы өткізу Ережесіне сәйкес біздің команданың қатысуға құқы болған жоқ.

Байланыс ақпараты:

Алматы, А.Байтұрсынұлы көш. 126, A - 219 ғимараты
8 (727) 292-90-55
aipet@aipet.kz

(Ғылым департаменті үшін деген «Тақырыптық» жолға сілтемемен)