Алматы энергетика және байланыс университетінің миссиясы:

«Энергетика және телекоммуникациялар салаларында зияткерлік еңбектің отандық және әлемдік нарық талаптарына жауап беретін жоғары білікті кадрлар дайындау».

Университет миссияны орындауға бағытталған мынадай мақсаттар мен міндеттерді айқындады.

  АЭжБУ мақсаттары:
 • білім беру қызметтерінің жоғары сапасы негізінде тұтынушылардың қазіргі және алда болуы мүмкін сұраныстарын қанағаттандыру;
 • ЖОО-ның кадрлық әлеуетін жоғары білікті мамандармен көтеру және даярлықтың песпективті бағыттары бойынша зертханалық база құру;
 • еңбек нарығына, шетелдерді қоса алғанда, қажет мамандарды жаңа білім беру бағдарламалары бойынша даярлау спектрін кеңейту;
 • ғылым, білім беру, жаңа технологияларды ендіру салаларында өңірлік және халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
 • жастарды азаматтық және отаншылдық рухта, саналы және адамгершілігі жоғары тұлға етіп тәрбиелеу.
  АЭжБУ міндеттері:
 • даярлау, қайта даярлау және біліктілігін көтеру бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруды тұрақты түрде жетілдіріп отыру;
 • оқушылардың, тапсырыс берушілердің, әлеуетті тұтынушыларды қоса есептегенде, қазіргі және алда болуы мүмкін сұраныстарын жоспарлы түрде зерттеу;
 • қоғамның жоғары және ЖОО-дан кейінгі білімді, білікті мамандарға және жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға деген қажеттілігін қанағаттандыру ;
 • қоғамның интеллектуалдық әлеуетін және білім беру сапасын көтеруге бағытталған ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді ұйымдастыру және жүргізу;
 • ғылыми сараптамалық және консалтингілік қызметтер, жобалау- конструкторлық және технологиялық жұмыстардың орындалу спектрін кеңейту;
 • оқушыларды әлеуметтік қорғау, тұлғаның үйлесімді дамуы үшін жағдайлар жасау бойынша шаралар мен бағыттарды айқындау және жетілдіру;
 • оқу-әдістемелік, ғылыми-зертханалық және материалдық-техникалық базаны жоспарлы түрде нығайту және жаңарту;
 • ЖОО қызметінің нәтижелерін халықаралық сапа менеджменті жүйесі стандарттары негізінде тұрақты түрде жақсартып отыру.
IQNET

ISO

Коммерциялық емес АҚ «Алматы Энергетика және Байланыс Университеті» ресертификациялық аудит нәтижелері сертификаттау жөніндегі ассоциациясының басшылығы бойынша «Русский Регистр» сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын сертификаттар (Халықаралық IQNet қауымдастығы және 2015 жылы 10 ақпанда, № 15.0o72.026), шығару туралы шешім қабылдады, университет талаптары бойынша үш жыл мерзімге халықаралық стандарт ИСО 9001: 2008.
(03.02.2010 жылға дейін институционалдық аккредитация №3 дәлелі) бойынша 24.12.2009 жылғы ҚР Ұлттық аккредиттеу орталығының Аккредиттеу Кеңесінің шешімі мен университет 5 жыл мерзімге аккредиттелген.

Мекен-жай: Алматы, А. Байтұрсынов көшесі 126

Телефон: +7(727) 292 07 72
Факс: +7(727) 292 50 57

Электрондық пошта: aipet@aipet.kz