Oқу-әдістемелік департамент (осыдан әpi департамент) университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бұл департамент университетте оқу барысын тиімді ұйымдастыру және қадағалауды қамтамасыз ету мақсатында құрылған.

департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, университет Жарғысына, Директорлар кеңесінің, Ректораттың, Fылыми Кеңестің шешімдеріне, ректор мен проректорлардың бұйрықтарына, өкімдері мен нұсқауларына және осы ережеге сәйкес жасайды.

Департамент университеттің оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректорға тікелей бағынады.

Оқу-әдістемелік департаменті төрт сектордан тұрады:

ОӘЖ Oқу-әдістемелік жұмысы
СМЖС Сапа менеджменті жүйесі секторы
КБЖОБ Kәсіптік бағдарлау мен жұмысқа орналастыру бөлімі
КБ Көшіру бюросы
 • Басты ЖОО-да оқу үдерісін келешектік жоспарлауды, сондай-ақ университеттің оқу қызметін сараптауды іске асыру
 • Алғашқы оқу жоспарларын әзірлеу және қолданыстағы оқу жоспарларына түзетулер енгізу
 • Оқу барысын окытудың барлық түрлері мен формалары бойынша үйлестіру
 • Университеттің оқытушы-профессорлар құрамының (ОПҚ) біліктілігін көтеру үдерісін ұйымдастыру және түзеу
 • Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету базасын ұйымдастыру, жоспарлау және түзеу
 • Магистранттардың, докторанттардың оқыту барысын ұйымдастыру
 • Студенттердің өндірістік машықтануларын өткізуді ұйымдастыру
 • Университеттің баспа қызметін жоспарлау, сондай-ақ техникалық әдебиетті сатып алуды жоспарлау, ұйымдастыру
 • Басылымға арналған материалдарды дайындаудың редакциялық қызметі
 • Зертханалық жабдықты жаңғыртуды жоспарлау мен үйлестіру
 • Университетте оқу үдерісінің сапасын тиімді басқаруды қамтамасыз ету
 • Университетте сапа менеджменті жүйесінің барлық элементтерінің өзара әрекеттесуін анықтау, бipiктіру және бекіту
 • ИСО 9001- 2008 халықаралық стандартының талаптарына сапа менеджмент жүйесінің сәйкестігін тұтынушыларға, серіктестерге және сертификаттау жөніндегі органға көрсету.

Қызметі:

 • Келешектегі оқу үдерісін жоспарлау, алғашқы оқу жоспарларын әзірлеу және қолданыстағы оқу жоспарларына түзетулер енгізу:
 • Оқытудың барлық түрлері мен формалары бойынша жұмыстың оқу жоспарларын кафедралардың уақтылы әзірлеуін және рәсімдеуін қадағалау
 • Жұмыс оқу жоспарларының типтік жоспарлар мен мемлекеттік стандартқа сәйкестігін тексеру және түзету
 • Элективті пәндер каталогын құру
 • Кафедралардың оқу жүктемелерін есептеу, есептеулердің алғашқы берілгендерін талдау және түзету
 • Университет кафедралары бойынша ОПҚ штатын үлестіру
 • Оқу жүктемесінің есептелген сағатына ОПҚ оқу жүктемесінің сәйкестігін кадағалау
 • Кафедра оқытушыларының оқу жүктемесін орындауын бақылау
 • Кафедралардың сағаттық жүктемесінің орындалғанын бақылау
 • Университет оқытушыларының сағаттық жүктемені уақытылы ресімдеуін бақылау
 • Мамандықтар бойынша деканаттар құрастырған оқу жұмысының жоспарларын және олардың жұмыстық оқу жоспарына сәйкестігін тексеру
 • Оқытудың барлық түрлері бойынша өтілетін сабақ кестесін құрастыру
 • Деканаттар ұсынысын ескеріп, емтихандар кестесін құрастыру
 • Университеттің аудиторлық қоры бойынша деректер базасын дайындау
 • Жаңа стандарттарға арналған алғашқы оқу жоспарларын әзірлеу.
 • Университеттің оқытушы-профессорлық құрамының біліктілігін көтеруді жоспарлау және түзеу:
 • Оқытушыларды ЖОО жанындағы біліктілікті көтеру курстары мен факультеттеріне және университет жанындағы біліктілікті көтеру институттарына жіберуді ұйымдастыру
 • Басқа ЖОО-дан келетін мамандарды кафедраларға бекітуді ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу сынақтарын өткізуге және ғылыми зерттеулерін орындауға әрі біліктілігін көтеруге көмек көрсетуді ұйымдастыру
 • Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жоспарлау және ұйымдастыру:
 • Университеттің әдістемелік әзірлемелерін басу жоспарын құру және түзеу
 • Басылым жоспарына сәйкес ОӘБ-ге авторлық қолжазбаларын ұсынуды жүйелі бақылауды icкe асыру
 • Оқу-әдістемелік әдебиетті, акпараттық және нормативтік материалдардың техникалық редакциялауын icкe асыру
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерінен оқу-әдістемелік, ғылыми, бланкілік және қызметік құжаттарды шығаруға түсетін тапсырыстардың уақытылы және сапалы орындалуын icкe асыру
 • Оқу құралдардың әдістемелік нұсқаулар мен типтік бағдарламалардың сатылуы мен маркетингін icкe асыру.
 • Университет бағдарламалары бойынша оқитын тұлғалардың оқу қызметін жоспарлау, қадағалау және мониторингілеу:
 • Оқу барысын оқытудың барлық түрлері мен формалары бойынша ұйымдастыру және үйлестіру
 • Машықтану базасы болып табылатын сәйкесті ұйымдарда студенттердің тәжірибелік машықтануын ұйымдастыру
 • Жоғары білімнің (ESG) еуропалық аймағына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін стандарттар мен нұсқауларына негізделген ішкі сапа кепілдігі жүйесін ұйымдастыру, ол мыналарды қамтиды:
  1. Сапа жолындағы саясатты қамтамасыз ету;
  2. Бағдарламаны әзірлеу және бекіту;
  3. Студент-бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау;
  4. Студенттерді қабылдау, қол жеткізу, тану және сертификаттау;
  5. Профессор-оқытушылар құрамы;
  6. Студенттер үшін оқу ресурстар мен қолдау жүйесі;
  7. Ақпараттық басқару;
  8. Жұртшылықты хабардар ету;
  9. Тұрақты мониторинг және бағдарламаларды мерзімді бағалау;
  10. Мерзімді сыртқы сапа кепілдігін беру.
ФИОҚызмет
1Мухамеджанова Руфина РинатовнаОӘД директоры
2Ержан Асель Ануар қызыСМЖ директор орынбасары
3Дюсебаева Асем Аскаровнамаман
4Турлыбекова Жазира НурбековнаСапа менеджменті және ұйымдастыру секторының меңгерушісі
5Касенова Алия Насыровнамаман
6Оспангазиева Торғын Бақытовнамаман. 2/кат.
7Тулегенова Орынша Жолдыгалиевнамаман
8Ауелбаева Галиябану Кожановнамаман
9Тананова Дана Дастан қызыметодист
10Туманова Ақбота Аскаровнамаман
11Наурузова Жанат Сапарбековнамаман
12Утепова Салтанат Елемесовнамаман
13Изтлеуова Жұлдызредактор
14Нуржаубаева Гүлсая Сакеновнамаман
15Богомолова Лидия Георгиевнамаман
16Голева Наталья Михайловнамаман
17Молдабекова Назгуль Кусайновнамаман
18Сластихина Людмила Титовнамаман
19Жигулин Юрий ТимофеевичКБЖОБ басшы
20Елашкина Наталья Валериевнамаман
21Баймамирова Наргиз Нишанбековнамаман
22Наурыз Бауржан Құсаиновичмаман
23Порчева Ирина Александровнамаман
24Порчева Ольга АлександровнаКБ меңгерушісі
25Абенова Меруерт Аркақызытехник

Мекенжай: Алматы, А. Байтұрсынов көш. 126

Телефон: 8(727)-292-43-12, 8(727)-292-03-03

Электрондық пошта: mrr@aipet.kz