• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

About Me

  • Номер для связи:
    +7 707 313 49 45
  • Email:
    Gulmira66@inbox.ru
  • Experience:
    29 лет

Должность: Старший преподаватель

Читаемые дисциплины:  «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі».

Список научных публикаций:

Студенттердің шешен сөйлеу дағдыларын қалыптастыру дың әдістемелік ерекшеліктері. Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары/ Құраст. С. Құлманов  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016.

Қатысымдық мәдениеті қалыптастыру мәселелері. Профессор Талғат Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған  «ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ӨРКЕНИЕТ БӘСЕКЕСІНДЕ: ЗЕРТТЕУ ПАРАДИГМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-конференцияның материалдар жинағы  Алматы, 28-29 сәуір, 2017 жыл. мәселелері

Студенттердің қатысымдық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері. Международная конференция по коммуникациям, образованию, языку и социальным наукам. Норвегия, Осло. 12 декабря 2017

Студенттердің қатысымдық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар мен жаттығулар жүйесі г. Алматы, АУЭС, 2018 – 6 С

 

 

Qualifications

«Қазақстандық білім беру жүйесінде сыни тұрғыдан ойлау дағдысын дамыту» тақырыбында өткен семинар - тренинг (72 сағат) Казахстан» C.Бәйішев атындағы Ақтөбе Университеті. 2016 жыл Абай атындағы ҚазҰПУ-да өткен Гази университетінің докторы Хабиби Ерсойдың «Бүгінгі түркі тілі» атты дәрісі (72 сағат) Алматы, Казахстан 2016 жыл Абай атындағы ҚазҰПУ-да өткен Еже университетінің докторы, профессор Мустафа Онердин «Қыпшақ, түрік тілдерінің тарихы» атты дәрісі (72 сағат) Алматы, Казахстан 2017 жыл Психолингвистика и проблема языка и мышления (72 сағат) Воронеж, Россия 2018 год.

Иконка левого меню