• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

About Me

  • Номер для связи:
    +7 707 521 41 43
  • Email:
    abeysekenova @inbox.ru
  • Experience:
    20 лет

Должность: Старший преподаватель

Ученная степень: Кандидат филологических наук

Читаемые дисциплины:  «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі».

Список методических трудов:

Кәсіби қазақ тілі. 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы үшін студенттің өзіндік жұмысы тапсырмаларын орындау үшін әдістемелік нұсқаулық. Алматы 2017. – 35

Список научных публикаций:

Дамыта оқыту технологиясының кезеңдерге, түрлерге бөліп қарастыру. «Қазақстан Республикасының 25 жыл тәуелсіздігі кезіндегі шет тілі білімінің қалыптасуы мен дамуы: жетістіктері мен үрдістері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы.  Тұран университеті. Алматы, 2016. – Б. 138-142.

Қазақ  тілінің синтаксис саласы және сөз тіркесі технологиясының теориялық талдау әдістері. ҚР тәуелсіздігі 25 жылдығына арналған XIX  Аханов оқулары ТІЛ-ҚҰРАЛ – ҚУАТТЫ КҮШ атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияся. Әл-Фараби  ҚазҰУ, С Демирел атын.универ. КИМЭП универ. Алматы, 2016. – 37 б.

Тіл жаңашыры, әдебиеттану ғылымында еңбегі сінген, қоғам қайраткері  ғалым туралы естеліктер. Алматы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Филология мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» II  халықаралық оқу-әдістемелік конференциясының бағдарламасы 29 қаңтар,2016

Кәсіби қазақ тілі. 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы үшін студенттің өзіндік жұмысы тапсырмаларын орындау үшін әдістемелік нұсқаулық. Алматы 2017. – 35

Жоғары оқу орындарында оқытудың инновациялық әдістерінің тиімділігі. International Communication, Education, Language and Social Science Conference, December 12th,  2017,  Oslo, Norway: Scientific public organization «Professional science», 2017. – P.206-210.

Өзге тілді аудиторияда мемлекеттік тілді оқыту және инновациялық әдістер арқылы оқыту сапасын арттыру мәселелері. International Communication, Education, Language and Social Science Conference, December 12th,  2017,  Oslo, Norway: Scientific public organization «Professional science», 2017. – P.192-197.

Qualifications

Иконка левого меню