• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

About Me

Должность:  Старший преподователь

Электронный адрес: kasienova1963@mail.ru

Номер для связи: 8705-263-59-39

Преподоваемые дисциплины: Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік институттар: саясат, құқық, дін ; Қоғамның саяси-құқықтық және рухани-әлеуметтік негіздері;  Діни-саяси экстремизм: бастаулары және мәні.

Основные научные и учебно-методические работы с 2015- 2017 гг.

Политико-правовые  и социально-духовные основы  общества  Методические указания к выполнению семестровых работ  и семинарских занятий (для всех специальностей)

Правовые основы усыновления в Республике Казахстан Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 3 (45). – С.160-165. http://www.ipil.ru

Правовые основы усыновления в Республике Казахстан Символ науки. – 2016.- № 3. – С.165-169. http://os-russia.com

Усыновление как правовое отношение   Право и политика. – 2016. – № 2.

http://naukakg.com С. 5-8

Право ребенка жить и воспитываться в семье Право и политика. – 2016. –      № 2. http://naukakg.com. С.3-6

Правовые основы усыновления в Республике Казахстан (статья) Издательство «Проблемы науки» «3» (45) 2016 г. –С.16-20

Fundaments of law Methodical instructions on performance of semester works for students of 8.all specialies Almaty:AUPET,2017.-29p

Fundaments of law Methodical instructions on performance of lecture works for students of all specialies Almaty:AUPET,2017.-48p

Fundaments of law Methodical instructions on performance of seminar works for students of all specialies Almaty:AUPET,2017.-29p

Макроэкономикалық тұрақтылық  Қ.Сәтбаев.ҚАЗ ҰТЗУ   Шаймардан Есеновтың ғылыми мұрасы Сәтбаев оқуларының    Алматы 2017.-Б. 65-72

Ақпараттық-коммуникациялық салада білім беру жүйесін дамыту және мамандар даярлау Қ.Сәтбаев ҚАЗ ҰТЗУ     Шаймардан Есеновтың  ғылыми мұрасы Сәтбаев оқуларының  Алматы 2017 .С.  1430-1433

Движение «Алаш»-шаг к независимости «Актуальные проблемы модернизации Казахстана в контексте общенациональной идеи «Мангилик Ел» посвещенной  80-летию доктора филосф. Наук профессора,академика НАН РК А.Н.Нсанбаева  ermekuss@mail.ru С. 388-390

Қазақстан Респубикасының тәуелсіздігіне  26 жыл Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №12 2017жыл.Femida zan@hotmail.kz.   www.zanmedia.kz  С.22-23

Ақпараттық коммуникациялық салада білім беру жүйесін дамыту және мамандар даярлау. Международных Сатпаевских чтений «научное наследие Шахмардана Есенова» 90-летие Б. 1430-1433  УДК 004

Макроэкономикалық тұрақтылық  Международных Сатпаевских чтений

«научное наследие Шахмардана Есенова» 90 летие Б.1500-1502  ӘОЖ 330

Экспо-2017: болашақ энергиясы Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №7 2017жыл.Femida Б.20-22 . www.zanmedia.kz

Особенности формирования правовой культуры Казахстанского общества

Материалы Республиканской Научно-Практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодеж» Посвященной 60-летию Алматинского Технологического Университета 27-28 апреля 2017г.  С.306-308  УДК 340.1 atu.kz

Үш тұғырлы тіл саясаты – жастардың жарқын болашаққа жолы М.Тынышбаев атындагы ҚАЗАҚ КӨЛІК  ЖӘНЕ  КОММУНИКАЦИЯЛАР АКАДЕМИЯСЫ «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты» ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жолдауын icкe асыру шеңберінде «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLII Халықаралық конференцияның БАҒДАРЛАМАСЫ Б. 305-308 www.kazatk.kz

Тәуелсіздік шежіресі  Заң республикалық құқықтық, ғылыми журнал  №12 (22-23) беттер 2017ж.

Қазақстанның жаңғыруы жолында туындайтын әлеуметтік-мәдени кедергілер қандай болуы мүмкін? Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №1. 2018жыл. Б.27-29. E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

Comparison of Adoption Procedures in the Republic of Kazakstan and the USA Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №2 2018жыл. Б.30-33.

E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

Қазақстандағы аралас неке тарихи сабақтастық Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №3. 2018жыл. Б.17-22. E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

Отбасындағы зорлық-зомбылық көріністері Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №4.  2018жыл. Б.16-17. E-mail:reklama@zanmedia.kz

http://www.zanmedia.kz

The ideology of spiritual revival and destructive religious movements Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №6.  2018жыл. Б.33-34.E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

Сыбайлас жемқорлықтың сыбайластары кімдер? Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №7.  2018жыл. Б.30-31 E-mail:reklama@zanmedia.kz

http://www.zanmedia.kz

Мемлекетіміздің ең басты құжаты Конституция Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №8.  2018жыл. Б.2-5. E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

Қоршаған ортаны қорғау мәселесіндегі кейбір ерекшеліктер Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №9.  2018жыл. Б.31-33. E-mail:reklama@zanmedia.kz

http://www.zanmedia.kz

Жетім балаларды әлеуметтік қорғаудың құқықтық негіздері Заң Республикалық құқықтық ғылыми-практикалық журнал №10. 2018жыл. Б.29-31. E-mail:reklama@zanmedia.kz

http://www.zanmedia.kz

Процедуры усыновления в Республике Казахстан и США Фемида Республиканский юридицеский научно-практический журнал №3 (17-22) стр. 2018г.

E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz

The right history and culture in the context of evolution of modernization of public consciousness of Kazakh Фемида Республиканский  юридический научно-практитческий журнал №6.  (E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz 31-33) стр. 2018г.

Эволюция модернизации общественного сознания казахского этноса Фемида Республиканский  юридический научно-практический журнал №8.   (13-15).                                           E-mail:reklama@zanmedia.kz http://www.zanmedia.kz стр. 2018г

Қазақстан Республикасындағы азаматтардың конституциялық еңбек құқықтарымен бостандықтарын қорғау. Каспийский общественный университет научные труды «Әділет» №1. 2018г часть 2. 302-306Б. E-mail: akalimbekova@mail.ru

Рухани жаңғыру-маңызды бетбұрыс https://bilimdinews.kz/?p=10286 12июля 1744

 

 

Основные сертификаты по повышению квалификации:

1.Сертификат по теме « Методология изучения истории Западный Европы» 15.12.2016 г.Алматы

2.Сертификат «Инновационные формы обучения студентов вузов» 19.12.2016г. г.Алматы

3.Сертификат семинара по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований 31.03.2017 г.

4.Сертификат  по программе «Подбор журнала для публикаци; как найти журнал с импакте-фактором  и избежать недобросовестных изданий» 27.01.2017 г. Алматы.

5.Сертификат «Современные педагогические технологии» 08.01.2018-19.01.2018 г. Caspian University

Qualifications

Иконка левого меню