• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
 • +7 (727) 323 11 75

About Me

 • Номер для связи:
  87272925750
 • Email:
  rabiga.tanirbergenova@mail.ru
 • Experience:
  17 лет

Должность старший преподаватель

Преподаваемые дисциплины: Основы права. Основы антикоррупционной культуры. Социальные институты современного общества: политика, право, религия.

 Основные научные и учебно мтодические работы с 2007 года:

 1. 1. Қарақшылықтың субъективтік жағының сипаттамасы // Заң ғылымдарының докторы, профессоры К.Х. Халиқовтың жылдығына арналған «Қазақстан Республикасындағы сот билігінің қалыптасуы мен дамуының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары, – Алматы, 10 қазан 2008 жыл. – Алматы, 2008. – 173-176 бб.

2   . Қарақшылықты оған сабақтас қылмыс құрамдарынан ажырату // «Актуальные вопросы государственного строительство и реформирования национального законодательства РК» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Алматы, 12 маусым 2007 жыл. – Алматы, 2007. – 142-147 бб.

3   . Қарақшылықтың субъектісі // Д.А. Қонаев атындағы Университет хабаршысы. – 2007. – № 4 (25). -169-171 бб.

 1. Қарақшылық кезінде қылмыстық жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. – 2008. – № 3 (47). – 70-77 бб.
 2. Қарақшылықтың объектісі мен пәні // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. – 2008. – № 2 (46). – 75-78 бб.
 3. Қарақшылықтың объективтік жағының сипаттамасы // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. – 2008. – № 2 (46). – 152-155 бб.
 4. Қарақшылықтың түсінігі // Д.А. Қонаев атындағы Университет хабаршысы. – 2008. – № 1 (26). -138-139 бб.
 5. Қорқыту, күш қолдану арқылы жасалатын қылмыстардың алдын алу жолдары // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. – 2009. – № 3 (51).
 6. Қорқыту, күш қолдану арқылы жасалатын қылмыстарды жасаушы қылмыскерлердің тұлғасы // «Проблемы и пути развития человеческого капитала в сфере образования» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, – Алматы, қараша 2009 жыл.
 7. Қорқыту, күш қолдану арқылы жасалатын қылмыстардың жасалу себептері // «Проблемы и пути развития человеческого капитала в сфере образования» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, – Алматы, қараша 2009 жыл.
 8. Основы права. Методические указания  к семинарским  занятиям  (для  бакалавриата всех  специальностей и форм обучения). Алматы: АИЭС, 2010. – 23 с.
 9. Основы права. Методические указания к выполнению семестровых работ для  всех форм обучения всех  специальностей. Алматы: АИЭС, 2010. – 31 с.
 10. Основы права. Конспект лекций. Алматы: АУЭС, 2010. – 48 с. Құқық негіздері. Барлық бөлімдердің мамандықтарының студенттері үшін семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: АЭжБИ, 2010. – 27 б.
 11. Құқық негіздері. Барлық мамандықтардың күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер үшін семинар сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Алматы: АЭжБИ, 2010. – 16 б.
 12. Құқық негіздері. Дәріс жинағы. Алматы: АЭжБИ, 2010. – 43 с.
 13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері. Дәріс жинағы. Алматы: АЭжБИ, 2018. – 92 б.
 14. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік институттар: саясат, құқық, дін. Дәрістер жинағы. – Алматы: АЭжБУ, 2018. – 134 б.

 

Основные сертификаты по повышению квалификации.

В 2016г. – «Основы педагогики высшей школы» в объеме 72 часа. (04.12.2016-29.12.2016) сертификат о повышении квалификации КНПУ имени Абая.

Qualifications

Иконка левого меню