• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

About Me

  • Номер для связи:
    +7 701 948 48 49
  • Email:
    m.tuleup@aues.kz
  • Experience:
    30 лет

Должность: Заведующая кафедрой, доцент

Ученная степеньКандидат филологических наук

Читаемые дисциплины:

«Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі», «Тіл мәдениеті»

Список методических трудов:

Кәсіби қазақ тілі. Типтік оқу бағдарламасы. 5В071700 – жылу энергетикасы мамандығы бойынша. Алматы: АЭжБУ, 2016. – 16 б.

Кәсіби қазақ тілі. Типтік оқу бағдарламасы. 5В071800 – электр энергетикасы мамандығы бойынша. Алматы: АЭжБУ, 2016. – 16 б.

Кәсіби қазақ тілі. Типтік оқу бағдарламасы. 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша. Алматы: АЭжБУ, 2016. – 16 б.

Список научных публикаций:

.Лексикалық категориялар жүйесіндегі каузальдылық мағынасының себеп етістіктері арқылы берілуін функционалдық синтаксис тұрғысынан қарастыру. Профессор Талғат Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған «Қазіргі қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-конференцияның материалдар жинағы. Алматы, әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, 28-29 сәуір 2017 жыл. 96-100 беттер.

Innovative methods of teaching english and kazakh for professional purposes at technical universities of Kazakhstan. SpainPalma 2nd – 4th of July, 2018

Аударманың нормативтік аспектілері. Алматы: АЭжБУ Хабаршысы, 2018

Достижения:     Является составителем типовых учебных программ дисциплины «Профессиональный казахский язык» (направления: «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»). Участвовала в разработке и создании контента online словаря Sozdik.kz, «Мультимедийного дистанционного курса для взрослых» (проект МОН РК), мультимедийного учебника «Самоучитель казахского языка» (проект компании AGIP).

         В 2018 году в сентябре награждена благодарственным письмом МОН за личный вклад в развитие системы образования Республики Казахстан.


 

 

Qualifications

Иконка левого меню