• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

Университет құрылымы

2019 жылғы 4 қыркүйектегі «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының университетішілік құрылымы

Директорлар кеңесі

Ішкі аудит қызметі

Корпоративтік хатшы

Ректор

Президент

Талдау және даму стратегиясы департаменті

Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаменті

Ғылыми кеңес

Ректорат

Қамқоршылар кеңесі

РОӘК ОӘБ

“АЭжБУ” хабаршысы

Академиялық қызмет жөніндегі проректор

Академиялық мәселелер департаменті

Қашықтықтан оқыту департаменті

Тіркеу офисі

Студенттерге қызмет көрсету орталығы

Кітапхана

Құжат айналымы және архив бөлімі

“АЭжБУ” колледжі

Ғылыми-әдістемелік кеңес

Ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректор

Ғылыми және коммерцияландыру департаменті

Индустриалды серіктестермен және ғылыми  қорлармен жұмыс бөлімі

Жобаларды қолдау бөлімі

Зияткерлік меншікпен жұмыс бөлімі

Докторантура және магистратура бағдарламаларының офисі

Ғылыми-техникалық кеңес

Қаржы директоры

Экономикалық жоспарлау департаменті

Қаржы және есеп департаменті

Ақпараттық технологиялар департаменті

Маркетинг департаменті

Біліктілікті арттыру институты

AUES Business School

HR директоры

Қызметкерлерді басқару бөлімі

Сапа менеджмент жүйесі бөлімі

ТЖ және арнайы жұмыс бөлімі

Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Пайдалану-шаруашылық қызметі

Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институты

Ғарыштық инженерия кафедрасы

Телекоммуникациялық желілер және жүйелер кафедрасы

Электроника және робототехника кафедрасы

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

Жылу энергетика және жылу техника институты

Жылу энергетика қондырғылары кафедрасы

Өнеркәсіптік жылу технологиялар кафедрасы

Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі  кафедрасы

Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы

Электр энергетика және электр техника институты

Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері кафедрасы

Электр станциялары және электр энергетика жүйелері кафедрасы

Электр машиналары және электр жетегі кафедрасы

Электр техникасы кафедрасы

Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институты

IT-инжиниринг кафедрасы

Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасы

Математика және математикалық үлгілеу кафедрасы

Тіл білімдері кафедрасы

Left Menu Icon