• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

Рейтинг АУЭС и образовательных программ

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылы Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарының ұлттық (бас) рейтингісі жүргізілді. Ол академиялық статистикалық көрсеткіштер, сарапшылардың бағалары мен жұмыс берушілер арасында жүргізілген сауалнама негізінде жасалды.

Институционалдық рейтингті есептеу әдістемесі келесі үш құрамдас бөлікке негізделеді: біріншісі (№1 сауалнама) – жоғары оқу орнының академиялық ресурстарының сапасын бағалау, оған жалпы баллдар санының  70% бөлінеді; екіншісі (№2 сауалнама) – жоғары оқу орнының қызмет сапасын сараптамалық бағалау (15%); үшіншісі (№3 сауалнама) – жұмыс берушілер мен мемлекеттік органдар арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама негізінде жоғары оқу орнының қызметін бағалау (15%).

Наименование вузовИтоговые результаты, вес. %
1Казахстанско-Британский технический университет94,81
2Карагандинский государственный технический университет84,91
3Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева76,2
4Казахский национальный аграрный университет75,6
5Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева66,06
6Алматинский университет энергетики и связи61,93
7Международный университет информационных технологий57,78
8Казахская академия транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева57,78
9Алматинский технологический университет57,13
10Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана56,44
11Карагандинский государственный индустриальный университет49,84
12Рудненский индустриальный институт43,51
13Казахский университет путей сообщения33,58
14Казахстанский инженерно-технологический университет29,17
15Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.И. Сатпаева28,07
16Атырауский институт нефти и газа26,09
Иконка левого меню