• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

Силлабустар

АЭжБУ силлабустары

Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар силлабустары
Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институтының силлабустары
Жылу энергетика және жылу техника институтының силлабустары
Left Menu Icon