• г. Алматы, Байтурсынулы, 126/1
 • 8(727) 292 03 03
 • ПН-ПТ: 9:00-18:00

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Бітіруші түлектерге 5В073100 -«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша  «Техника мен технология бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі
“Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау” мамандығының бакалавры  − бұл адамның техносферамен және қоршаған ортамен әсерлесуі кезіндегі адам қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты  кез-келген мәселені шешетін білікті маман.
Материалдық-техникалық база
Өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі және төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша оқу-зерттеу зертханалары:
-А-117;
-А-119;
-Б-130;
-Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная экология»;
 А-117 зертханасы
Өнеркәсіптік санитария (микроклимат параметрлерін зарттеу,  дыбыс, діріл  оқшаулау тиімділігін, жарықтандыруды  және т.б. зерттеу );
 1. “Д-2 тыныс алу аспабы “жұмысының тиімділігін зерттеу
 2. “Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетудің тәсілдерін меңгеру”;
 3. “Өндірістік діріл мен виброоқшаулау тиімділігін зерттеу”;
 4. “Өндірістік бөлмелер ауасындағы улы газдар мөлшерін анықтау”;
 5. “Өндірістік шудан қорғану”;
 6. ” Өндірістік бөлмелердегі метеорологиялық жағдайларды зерттеу”;
 7. “Адам денесінің электр кедергісін зерттеу”;
 8. “Тұйықтық (нөлдену) тиімділігін зерттеу”;
 9. ” Электр қондырғыларын қорғаныш жерге қосуды зерттеу “;
 10. ” Электр жабдықтардың оқшаулануын зерттеу”;
 11. “Жұмыс аймағының шаңдануые зерттеу”.
А-119 зертханасы
Еңбек қауіпсіздігі (нөлдену тиімділігін зерттеуді , адам денесінің кедергісін, жерлендіру кедергілерін және т.б. қамтитын электрқауіпсіздік)
 1. Келесідей стендтер бар: ” Қорғаныстық жерлендіру және нөлдендіру – ЗЗЗ1-С-Р”; “1000В-қа дейінгі электрқондырғыларындағы электрқауіпсіздік – ЭБЕУ2-С-Р”; “Электрқауіпсіздік негіздері – ОЭБ1-С-Р”, ол келесі модулдерді қамтиды:
 2. Нөлдену моделі;
 3. Жерге тұйықталу моделі;
 4. Электр желісі аймағының моделі;
 5. Қорғаныс жерлендіру моделі;
 6. Қорғану өшіру моделі;
 7. Электр кедергісін зерттеуге арналған адам денесінің моделі;
 8. Жерлендіруді өлшеу моделі;
 9. Оқшаулауды бақылайтын қондырғы;
 10. Адам денесінің кедергісін өлшейтін модель.
Б-130 зертханасы
Өнеркәсіптік экология мен еңбек қауіпсіздігінен аккредитацияланған сынау зертханасы
 1. Көп компонентті газоанализатор “Электрохимиялық каскад”   жұмыс зонасы  ауасында СО, NO, NO2 , SO2  концентрацияларын анықтауға арналған;
 2. Әмбебап газоанализатор ГАНК-4 (КПГУ 413322 002 РЭ) жұмыс зонасының ауасында, өнеркәсіптік шығарындыларда және технологиялық процестерде қоршаған ортаны қорғау мақсатында, технологиялық процестерді тиімдендіру мен еңбек қауіпсіздігімен қамтамасыз етуде атмосфера ауасында улы заттар концентрациясын үздіксіз автоматты түрде анықтауға арналған
 3. Манометриялық жүйе;
 4. Testo 435 желдеткіш жүйелерінде өлшеуге арналған көп функциялы аспап;
 5. Түтін газдарының анализаторы Testo 340 өнеркәсіптік кәсіпорындарда және ЖЭО операторлары шығаратын барлық үлгідегі шығарындылар мониторингін жүргізуге арналған;
 6. Дыбыс өлшеуіш Testo 816 құралы дыбыс деңгейін өлшеуге арналған;
 7. Оттегін өлшеуге арналған  сенсор Cellox 325;
 8. Оттегін өлшеуге арналған өлшеуіш рН/Oxi 34 Oi ;
 9. Шу және дірілді  өлшеуге арналған  өлшеуіш ВШВ-003-М2;
 10. Электрлік аспиратор ПУ-3Э “220” ауадағы ауа сынамасында шаң мен аэрозольдерді анықтауды  айдау жолымен анықтауға негізделген. Құрылғы атмосфера ауасы мен жұмыс зонасында санитарлық және экологиялық бақылау жүргізуде қолданылады.

Біз неге үйретеміз?

Бұл бізден алатын дағдылардың тек аз бөлігі
-Тіршілік әрекеті, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайларды қорғаудағы  қауіпсіздікті жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен жабдықтарды әзірлеу, енгізу және пайдалану;
-Қоршаған ортаны қорғау мен өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды енгізу кезінде техника-экологиялық-экономикалық тиімділігін бағалау;
-Кәсіпорындардың, ұйымдардың және  азаматтардың сараптама мен шаруашылық аудит пен басқа да іскерліктің  жүргізілуін

Қайда және кім болып жұмыс істей аласыз?

 1. Табиғат құрамды, техногенді, әлеуметтік, ақпараттық жүйелер мен олардың компоненттеріне әсер ететін кәсіпорындар мен ұйымдар.
 2. Тіршілік қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын су, жер, биотикалық және өзге де ресурстар.
 3. технологиялық жүйелерді, желілерді әзірлейтін, енгізетін, эксплуатациялайтын және төтенше жағдайларда қорғайтын ұйымдар; өрт, экологиялық, химиялық, радиациялық және басқа да қауіптерді болдырмауға мүмкіндік беретін -жобалау институттары, бюро, фирмалар және басқа да экономика объектілері.

 

Практикалық база

«Интергаз Орталық Азия» АҚ, «Смарт Инжиниринг» ЖШС, «KEGOC» АҚ, «Ecology Engeneering» ЖШС, Алматы қаласындағы экологии департаменті, «Тәртіп» АҚ, «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар департаменті» РММ, «ТАЭТК» АҚ, «Ғарыш-Экология» ғылыми-зерттеу орталығы» РММ, «BASYERCONSTRUCTION» ЖШС, «Алматы қаласы ТЖД өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарының қызметі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің БЭК» ММ, «АнтАл» ЖШС, «АлЭС» АҚ, «ТБ Консалтинг» ЖШС, Жамбыл облысының экология департаменті, «Тенгизшевройл» ЖШС, «КазНИПИЭнергопром» Институті» АҚ, «КазТрансГаз Аймақ» АҚ ж т.б.

 

AUES