• г. Алматы, Байтурсынулы, 126/1
  • 8(727) 292 03 03
  • ПН-ПТ: 9:00-18:00

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Түлекке берілетін академиялық дәрежесі «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша әскери іс және қауіпсіздік бакалавры».
Мамандық сипаттамасы.
Ақпараттық қауіпсіздік мамандары ақпараттық қорғау жүйесін құруға, оның аудитін және мониторингін жасауға, ақпараттық тəуекелдерді талдауға, киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын əзірлеуге жəне жүзеге асыруға тікелей қатысады.
Оқытудың негізгі бағыттары:
 – компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі;
 – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық қорғанысын қамтамасыз ету;
 – ақпаратты техникалық арналар арқылы жария болудан қорғау;
 – ақпаратты рұқсатсыз қолданудан қорғау;
 – ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін басқару;
 – ақпараттық технологиялар және киберқауіпсіздік саласындағы заңнама;
 – ақпараттық қауіпсіздікті басқару;
 – C ++, Java, Python, PHP, MsSQLServer және т.б. бағдарламалау тілдері.
 Қызмет саласы:
маңызды ақпаратпен жұмыс істейтін адам қызметінің барлық салаларында ақпараттық жүйелерді қорғаудың ұйымдастырушылық, аппараттық және бағдарламалық әдістерін және құралдарын әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар.
«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша мамандардың артықшылықтары:
 – Цифрлық технологиялардың қарқынды өсуіне байланысты мемлекет, қоғам, кәсіпорындар мен азаматтың киберқауіпсіздігі маңызы артуда, сондықтан ақпараттық қауіпсіздік мамандарына деген сұраныс артып келеді. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі мен Аэроғарыштық өнеркәсіп министрлігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда ақпараттық қауіпсіздіктің мамандарына тапшылық 30 мыңнан астам адамды құрайды.
 – Ақпараттық қауіпсіздік қызметкері коммерциялық және ведомстволық құрылымдардың ажырамас бөлігі болып табылады.
 –  Ақпараттық қауіпсіздіктің мамандары ұйымдастырушылық-техникалық, оның ішінде жоғары деңгейлі тілде бағдарламалау дағдыларымен қоса, құқықтық мәселелер бойынша кең ауқымды білімдерге ие.
 – 5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» бакалавриатының білім беру бағдарламасының студенттері оқу үрдісінің екінші курсында «Радиомонтаждау» мамандығын алады және бейнебақылау және кіруді бақылау жүйелерінде орнатушының практикалық дағдыларын алады.
 – 2018 жылы АЭжБУ Қазақстандық Ақпараттық Қауіпсіздік Қауымдастығына (ҚАҚҚ) қабылданды және Қазақстандық АТ компанияларының ассоциациясымен тығыз қарым-қатынаста болды.
Мамандықтың ерекшелігі:
ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман кешенді ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді, қолданыстағы жүйенің қауіпсіздігін тексереді, ақпараттық тәуекелдерді талдайды және осыған сәйкес компанияның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын әзірлейді және жүзеге асырады. Ақпараттық қауіпсіздік қызметінің мамандары ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің тұрақты мониторингін және оны қорғаудың техникалық құралдарын қолдауды қамтиды.
«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша студенттер екі білім беру траекториясы бойынша білім алады:
 – Компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпараттық қауіпсіздік;
 – Сымсыз жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі.
Міндетті пәндер:
 – Дискретті математика;
 – Операциялық жүйенің қауіпсіздігі;
 – Ақпараттық қауіпсіздіктің ақпараттық негіздері;
 – Компьютерлік ақпаратты қорғау технологиялары;
 – Сандық схематехника.
Таңдамалы пәндер:
 – Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері;
 – Компьютерлік жүйелердің архитектурасы;
 – Жүйелік бағдарламалау;
 – Дерекқор жүйелерінің негіздері;
 – Интернет-технологиялардың қауіпсіздігі;
 – Мобильдік қауіпсіздік;
 – Веб-қосымшалардың қауіпсіздігі;
 – Криптографиялық әдістер мен ақпаратты қорғау құралдары;
 – Windows Server қауіпсіздігін қамтамасыз ету және домендік жүйелерді басқару;
 – Биометриялық деректерді қорғау технологиясы;
 – Интернет-банкинг қауіпсіздігі;
 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;
 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің қауіп-қатерін бағалау және аудит;
 – Инфокоммуникациялық желілерде санкцияланбаған кіруден және ақпаратты жария болудан қорғау;
 – Компьютерлік аналитика;
 – Әлеуметтік инженерия;
 – Этикалық хакинг;
 – Физикалық ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау;
 – Ақпаратты қорғаудың стегонографиялық әдістері;
 – Мобильді құрылғыларды қорғау;
 – C ++, Java, Python, PHP, MsSQLServer бағдарламалау тілдері;
 – Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
 – Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын стандарттау және сертификаттау және т.б.
Мамандық студенттері келесі білім алады:  
 – заманауи ақпараттық технологиялар туралы, оның ішінде мобильді технологиялар;
 – ақпараттарды қорғауды қамтамасыз етудің әдістері мен құралдары;
 – ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін құру және қорғау;
 – ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін басқару;
 – ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету;
 – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық қорғанысын қамтамасыз ету.
Оқыту әдістері:
оқу үрдісінде инновациялық оқыту технологиялары қолданылады, олар электронды оқулықтар, бейнематериалдар, виртуалды зертханалық жұмыстар және қашықтықтан оқыту платформасы болып табылады. Студенттердің оқу үрдісіне қатысуын кеңейту үшін семинарлар мен конференциялар өткізіледі, онда студенттер өз білімдерін тәжірибе жүзінде іске асырады. Жобалау жұмыстары мен жұрт алдында сөйлеу дайындығы жүргізіледі, бұл өз кезегінде студентке өзінің біліміне негізделген кәсіби салада мәселелерді ойлауға, шешуге және шешуге мүмкіндік береді.
Материалды-техникалық қор:
 – Кафедрада оқу барысына қажетті стендтермен, үлгілермен, өлшеу құралдары мен компьютерлермен жабдықталған 9 оқу зертханасы бар.:
 – Радиомонтаждау тәжірибелік зертханасы (корпус Б, аудитория 121);
 – «Мобильді жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі» зертханасы (корпус Б, аудитория 127);
 – «Сымсыз желілер қауіпсіздігі» зертханасы; (корпус Б, аудитория 201);
 – «Киберқауіпсіздікті жобалау» зертханасы (корпус Б, аудитория 203);
 – «Ақпараттық қауіпсіздікті бағдарламалау» зертханасы (корпус Б, аудитория 407);
 – «Киберқауіпсіздік технологиялары» халықаралық ғылыми-зерттеу зертханасы (корпус Б, аудитория 411);
 – Ақпараттық-коммуникациялық қауіпсіздік зертханасы (корпус Б, аудитория 414);
 – Желілік технологиялар қауіпсіздігі зертханасы (корпус Б, аудитория 416);
 – Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдар зертханасы (корпус Б, аудитория 420).
Кафедрада 2018-2019 оқу жылында келесі біліктілікті арттыру курстарын ұсынады:

 

 – Ассемблер бағдарламалау тілі;
 – Компьютерлік желі қауіпсіздігі;
 – Желінің қауіпсіздігін талдау;
 – Техникалық арналар арқылы жария болудан құпия ақпаратты қорғау;
 – Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық, ұлттық, мемлекеттік стандарттар мен заңдар;
 – Оптикалық талшықты дәнекерлеу;
 – Cisco технологиясы;
 – Кибершабуылдарды талдау және зерттеу орталығымен (ЦАРКА) бірлесіп «Ақпараттық қауіпсіздік» дистанциялық курстар;
 – D-Link және IP-коммутациялық құрылғылар мен IP-телефония
 – Сымсыз WiFi желілері және телекоммуникация жүйелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік;
 – Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері.

Келесі компанияларда тәжірибе өтеді:

АО «Казтелепорт», ТОО «Первое кредитное бюро», «Центр анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА), ТОО «Азимут», ТОО Три А (видеонаблюдение, системы охранной и пожарной сигнализации), ТОО «Эгида» (видеонаблюдение, системы охранной и пожарной сигнализации), АО СОП «Кузет 1952» (видеонаблюдение, системы охранной и пожарной сигнализации), ТОО «Центр охранного мониторинга», ТОО «Abris Distribution – Kazakhstan (Абрис Дистрибьюшн – Казахстан)», АО «Центр космической связи», АО «Национальный центр информатизации», Fortinet Inc, Palo Alto Networks Inc, СКТБ «Гранит», ТОО «Алси», ТОО «Icore-Integration», ТОО «Пацифика», Национальный университет обороны им. Первого Президента РК –Лидера Наций, Ереванский Научно-исследовательский институт средств связи, ТОО «КазИнжЭлектроникс», АО «АлмаТВ».
 

 

Түлектер келесі лауазымдарда жұмыс істей алады:

-ақпараттық қауіпсіздік бойынша иженер-маман;
-ақпараттық қауіпсіздік аудиторы;
-ERP- және Web-бағдарламалаушы;
-интернет-жоба менеджері;
-дерекқор және сайт әкімшісі;
-жүйелік администратор;
-Java, Python, C#, PHP және т.б. бағдарламашы;
-Контент менеджері;
-Техникалық жазушы;
-радиомонтажншы және т.б.

 

Түлектер қызмет атқаратын орындар:

Мемлекеттік органдар, ҚР ІІМ, ҚР ҚМ, ҚР ҰҚК бөлімшелері, Eurasian Bank, Halykbank, RG Brands, TNS Central Asia, Home Credit Bank, Bank Centrcredit, Nurbank, Сбербанк, Rfz Minerals, RG Brands, Қазақстан қор биржасы, Мед. орталық «Авиценна», АО «Казахтелеком», Ұлттық тестлеу орталығы, ЖОО және колледждер.

 

 

 

Танымал (белгілі) түлектер.

2011 жылы «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша бірінші курс студенттері қабылданды. 2015-2017 жылдары 105 маман шығарылды. Олардың 80% -ы мамандық бойынша жұмыс істейді.
Танымал түлектер
АЭжБУ – киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шараларды ұйымдастырушылар – мамандарды дайындауға кіріскен Қазақстан Республикасының алғашқы университеттерінің бірі. 2001 жылы 370340 – «Ақпаратты қорғауды ұйымдастыру және технологиялары» мамандығы бойынша инженер мамандығы бойынша мамандар даярланды. 2006-2008 жылдары осы мамандық бойынша 74 инженер мамандары даярланды.
5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» (АҚЖ) мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау 2011 жылдан бастап АБ №0137445 кадрларды даярлауға арналған Мемлекеттік лицензия негізінде 2010 жылдың 4 тамызында өткізілді. 2015-2018 жылдары 105 мамандықты бітіріп, мамандықтар бойынша мемлекеттік органдар мен мекемелерде, коммерциялық құрылымдарда жұмыс істейді, түлектердің бір бөлігі магистратурада оқып жатыр.