• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

ҒжКД құрылымы

Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарын және магистранттар мен докторанттар зерттеулерінің бағыттаын интеграциялау және үйлестіру үшін сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді әрі қарай АЭжБУ-де коммерцияландыруды жүзеге асыру мақсатында «Ғылыми зерттеулер және технологияларды дамыту орталығы» атты жаңа құрылым құрылды.
Зерттеушілердің ғылыми топтары шегінде  докторлық және магистрлік диссертацияларды жазу кезінде зерттеу міндеттерін шешу және толық орындау үшін жағдай жасау мақсатында ҒжКД құрамына үш бөлімше кірді: Жобаларды басқару офисі (ЖБО), Коммерцияландыру офисі(КО) .
ҒжКД негізгі міндеттерінің бірі – кәсіптік оқу бағдарламалары мен ғылыми зерттеулер міндеттерін іске асыру бойынша кафедра мен ПОҚ, докторанттар мен магистранттар жұмыстарын  үйлестіру.
Қолданбалы сипаттағы және ел экономикасының өнеркәсіптік пен өнеркәсіптік емес секторларының энергетика, телекоммуникациядар, АКТ, ғарыштық технологиялар, робототехника, қолданбалы экономика, бизнес, т.б. түрлі салаларда сарапшылық –практикалық жұмыс үшін сапалы білім беру, әдістемелік және зерттеу даярлығы бар мамандарға сұраныстарын қанағаттардыруға негізделген.
  ҒжКД даярлықтың тиісті мамандығы бойынша шетел ғалымдарымен ұзақ мерзімді қатынастар орнату мен келісімдерге қол қою, ұйымдармен және кәсіпорындармен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструторлық жұмыстар жүргізу.
Left Menu Icon