• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

АЭжБУ мансап орталығы

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін бір жыл ішінде жұмысқа орналасады

  • жұмысқа орналасуы - 94%

Өндірістік практика ұсынылады

  • өндірістік практика -100%
Негізгі міндеттер
Практика, тағылымдама, жұмыс берушілердің оқу үдерісін ұйымдастыруға қатысу мәселелері бойынша жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу;
Кәсіби бағдарлау және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызметті ұйымдастыру;
Бітірушілердің жұмысқа орналасуына септігін тигізетін іс-шаралар ұйымдастыру;
Студенттер арасында кәсіби бағдарлау жұмысының үздік практикаларын зерттеу мен тарату бойынша қызметті және бітірушілерді жұмысқа орналастыру бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Left Menu Icon