• г. Алматы, Байтурсынулы, 126/1
  • 8(727) 292 03 03
  • ПН-ПТ: 9:00-18:00

В Варшаве проходит Международный форум лидеров технического образования в рамках казахстанско-польской конференции.

Ассоциация ректоров академических школ Польши и Совет ректоров вузов Республики Казахстан подпишут Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Напомним, с 15 по 18 апреля текущего года в Варшаве проходит казахстанско-польская конференция с участием ректоров 17 казахстанских вузов. Организатором столь важного международного мероприятия выступила Ассоциация ректоров академических школ Польши (CRASP), которая на сегодня объединяет 108 вузов своей страны. Она пригласила казахстанскую делегацию. В ходе встречи участники двух стран обсудят вопросы в области технического образования и науки.

Активное участие в ней принимают президент АУЭС, доктор Ph.D. по физике Гита Ривалде и ректор АУЭС, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор математики, академик МАИН Сауле Сагинтаева.

Всего казахстанскую делегацию представляют ректоры 17 ведущих отечественных вузов во главе с ответственным секретарем МОН РК А. Орсариевым. В ход встречи планируется подписание ряда документов между вузами двух государств, а также важного документа – Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией ректоров академических школ Польши и Совета ректоров вузов РК.

Участники форума рассмотрят такие актуальные темы, как «Новые перспективы в инженерном образовании», «Вызовы промышленности 4.0 и образование инженерного персонала», «Инженерное и технологическое образование – ближе к отрасли», «Требования к образованию для развития» и многие другие. Казахстанские спикеры выступят на английском языке. В ходе панельной сессии пройдет обучение инженерного персонала для индустрии высоких технологий. Вузы Казахстана и Польши поделятся своим опытом.

Также состоятся встречи представителей международных отделов и уполномоченных по программе «Study in Poland», заинтересованные в развитии тесного сотрудничества.

В среду, 18 апреля, планируется подписание ряда документов между вузами двух государств, а также главного документа – Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией ректоров академических школ Польши и Совета ректоров вузов РК.

WAŻNA WIZYTA REKTORÓW KAZACHSTANU W POLSCE

Kazachstan to dla polskich uczelni kierunek bardzo obiecujący i powinien stać się priorytetowym. Dlatego z satysfakcją informujemy, że w dniach 16-18 kwietnia złoży wizytę w Warszawie prestiżowa delegacja rektorów kazachskich uczelni, największa w historii polsko-kazachstańskiej współpracy akademickiej, łącznie 23 osoby, na czele z Arynem Orsarievem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu oraz prof. Yerlanem Sydykovem, przewodniczącym Rady Rektorów Kazachstanu (RRK), rektorem Uniwersytetu im. Gumilowa.

Pierwszego dnia pobytu rektorzy kazachscy wezmą udział w Międzynarodowym Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego Perspektywy 2018. Dzień później odbędą rozmowy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nakreślą kierunki dalszej współpracy podczas spotkania z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zaplanowano podpisanie strategicznej umowy o współpracy KRASP-RRK oraz szeregu umów międzyuczelnianych.

W Polsce studiuje aktualnie 783 studentów z Kazachstanu (dla porównania: w roku akademickim 2011/12 było ich 381 czyli o połowę mniej). Wiele polskich uczelni posiada bilateralne umowy o współpracy z uczelniami kazachskimi, które mogą być realizowane w szerszym zakresie. Podniesienie tej współpracy na strategiczny poziom kontaktów KRASP-RRK ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań i podniesienie ich jakości, m.in. poprzez uzgodnienie głównych obszarów zainteresowania uczelni obu krajów.

Ponieważ wiele polskich uczelni jest zainteresowanych nawiązaniem lub rozwojem kontaktów naukowych i akademickich z Kazachstanem, uprzejmie informujemy, że spotkania z kazachskimi rektorami są możliwe podczas Międzynarodowego Forum Kształcenia Inżynierskiego Perspektywy 2018, które odbędzie się 17 kwietnia w hotelu «Hilton» w Warszawie — obowiązuje rejestracja poprzez stronę: www.perspektywy.org/forum2018

Natomiast podpisywanie umów międzyuczelnianych zaplanowane zostało na 18 kwietnia, na zakończenie spotkania Prezydiów KRASP i RRK na Politechnice Warszawskiej — prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP uprzejmie prosi o wcześniejsze zgłoszenie mu takich planów.

Przyjazd delegacji rektorów Kazachstanu jest rezultatem wcześniejszej wizyty roboczej w Astanie prof. Jana Szmidta, przewodniczącego KRASP, rektora Politechniki Warszawskiej, któremu towarzyszył prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej «Perspektywy», prowadzącej wspólnie z KRASP program «Study in Poland» (na zdjęciu).

Wizyta w tak prestiżowym składzie jest również efektem starań Pana Margułana Baimuchana, ambasadora Kazachstanu w Polsce, który uznał poszerzenie bilateralnych kontaktów akademickich za jedno ze swoich głównych zadań podczas pełnienia misji dyplomatycznej w Polsce.

AUES